10 Eylül 2009 Perşembe

Tohum Otizm Vakfı’ndan ‘AB’ ProjeleriÜlkemizde “Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğu” olan çocukların, erken tanı konularak özel eğitim ile topluma kazandırılmasını amaçlayan ve bu faaliyetlerin yurt çapında yaygınlaşmasında öncülük görevini üstlenen Tohum Otizm Vakfı, 2008 yılında AB Hibe Programı kapsamında gerçekleştirdiği projesini tamamladı.

Beş pilot ilde gerçekleştirilen proje kapsamındaki toplantıların ilki Kocaeli’nde ikincisi ise Bursa’da düzenlendi…

Bursa, Adana, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir olmak üzere beş pilot bölgede yürütülen projenin otizmli çocukların topluma katılımının arttırılması için, özel eğitim öğretmenlerin ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) personelinin otizmli çocuklar konusunda eğitilmesi amaçlanıyor. Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Derneği ile Adana Otizm Derneği de Tohum Otizm Vakfı’nın proje ortakları olarak çalışmada yer aldı. “Otizm Tarama Projesi” kapsamında pilot illerde 1250 sağlık personeline eğitimler verilmiştir. Proje sonunda 46.000 çocuk (18–36 aylık), otizm riski değerlendirilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı, 2006 Ocak ayında başlayan ve 5 pilot ilde Türkiye’de İlk defa gerçekleştirilen “otizm tarama” projesine Avrupa Birliği’nin mali desteği ile imza atmıştır. Otizm Tarama projesinin ardından Tohum Otizm Vakfı Avrupa Birliği Hibe Programına sunmuş olduğu “Otizmli çocukların fiziki bağımsızlıklarını ve hareketliliklerini eğitim yoluyla geliştirerek topluma tam katılımlarını desteklemek” projesinin kabul edilmesi ile 2008 yılında ikinci projesini gerçekleştirmiştir. Otizmli çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim imkânlarından en üst düzeyde ve erken dönemde yararlanmalarını sağlamak amacıyla;

• 5 pilot ilde Rehberlik Araştırma Merkezi personeline; Aile Eğitimi: Erken Çocukluk (0–3 yaş) Döneminde Otizmli Çocukların Gelişimini Destekleme ve otizmli çocuğa sahip ailelere çocuklarının gelişimini destekleme becerisi kazandırma konulu eğitimler verilmesi,

• Türkiye genelinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan 60 özel eğitim öğretmenine 160 saatlik “Otizm konusunda uzmanlık kazandırma” sertifika programı yapılmasıdır.

1 yorum: