10 Eylül 2009 Perşembe

Otizmin Farkındayım Onların Yanındayım!


Kurulduğu yıldan bu yana Otizmli çocukların erken tanısının konulması, çocukların erken özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük etmek ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması için çalışan Tohum Otizm Vakfı, “Otizmin farkındayım, onların yanındayım!” isimli bilinçlendirme ve destek kampanyasını başlattı.


Otizm’in tek çaresi eğitim. Türkiye’de 100 bin’i aşkın çocuk eğitim için sıra bekliyor. “Otizmin farkındayım, onların yanındayım” kampanyası ile otizmli çocukların eğitimlerine destek sağlanacak.

"Otizmin farkındayım, onların yanındayım" kampanyası için Beyazıt Öztürk, Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Tuba Büyüküstün, Fatih Erkoç, Acun Ilıcalı, Emel Sayın, Fatih Terim, Cem Yılmaz, Yetkin Dikinciler, Demet Akbağ, Kubat, Fadik Sevin Atasoy ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi ünlü simalar bir araya geldi ve onların yanında olduklarını gösterdi.

Siz de "Otizmin farkındayım, onların yanındayım" kampanyasına destek olarak onların yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz. TOHUM yazıp 5290'a gönderin, siz de onlar için 5 TL bağışta bulunun.

"Otizmin farkındayım, onların yanındayım" kampanyasının diğer görseleri:

Tohum Otizm Vakfı’ndan ‘AB’ ProjeleriÜlkemizde “Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğu” olan çocukların, erken tanı konularak özel eğitim ile topluma kazandırılmasını amaçlayan ve bu faaliyetlerin yurt çapında yaygınlaşmasında öncülük görevini üstlenen Tohum Otizm Vakfı, 2008 yılında AB Hibe Programı kapsamında gerçekleştirdiği projesini tamamladı.

Beş pilot ilde gerçekleştirilen proje kapsamındaki toplantıların ilki Kocaeli’nde ikincisi ise Bursa’da düzenlendi…

Bursa, Adana, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir olmak üzere beş pilot bölgede yürütülen projenin otizmli çocukların topluma katılımının arttırılması için, özel eğitim öğretmenlerin ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) personelinin otizmli çocuklar konusunda eğitilmesi amaçlanıyor. Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Derneği ile Adana Otizm Derneği de Tohum Otizm Vakfı’nın proje ortakları olarak çalışmada yer aldı. “Otizm Tarama Projesi” kapsamında pilot illerde 1250 sağlık personeline eğitimler verilmiştir. Proje sonunda 46.000 çocuk (18–36 aylık), otizm riski değerlendirilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı, 2006 Ocak ayında başlayan ve 5 pilot ilde Türkiye’de İlk defa gerçekleştirilen “otizm tarama” projesine Avrupa Birliği’nin mali desteği ile imza atmıştır. Otizm Tarama projesinin ardından Tohum Otizm Vakfı Avrupa Birliği Hibe Programına sunmuş olduğu “Otizmli çocukların fiziki bağımsızlıklarını ve hareketliliklerini eğitim yoluyla geliştirerek topluma tam katılımlarını desteklemek” projesinin kabul edilmesi ile 2008 yılında ikinci projesini gerçekleştirmiştir. Otizmli çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim imkânlarından en üst düzeyde ve erken dönemde yararlanmalarını sağlamak amacıyla;

• 5 pilot ilde Rehberlik Araştırma Merkezi personeline; Aile Eğitimi: Erken Çocukluk (0–3 yaş) Döneminde Otizmli Çocukların Gelişimini Destekleme ve otizmli çocuğa sahip ailelere çocuklarının gelişimini destekleme becerisi kazandırma konulu eğitimler verilmesi,

• Türkiye genelinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan 60 özel eğitim öğretmenine 160 saatlik “Otizm konusunda uzmanlık kazandırma” sertifika programı yapılmasıdır.

Otizmde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tohum Otizm Vakfı İşbirliği


26 Haziran 2007 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tohum Otizm Vakfı arasında “Otizmli Çocukların Eğitiminde İşbirliği Protokolü” imzalandı. Otizmli çocukların eğitsel değerlendirme ve tanılanmasında çalışan personel ile eğitiminde çalışan öğretmenler ve otizmli çocukların ailelerini kapsıyor. İki yıl süreyle geçerli olacak protokol çerçevesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM) çalışan 180 rehber öğretmene ve 120 özel eğitim öğretmenine verilecek eğitimle uzmanlık kazandırılarak 4.000 otizmli çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitiminde iki kuruluş arasında işbirliğini öngören bir protokol imzaladı. 26 Haziran Salı günü Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin tarafından imzalanan “Otizmli Çocukların Eğitiminde İşbirliği Protokolü” otizmli çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaçları doğrultusunda eğitim imkanlarından en üst düzeyde ve erken dönemde yararlandırılmasını amaçlıyor.

Otizmde Erken Tanı ve Eğitim Büyük Önem Taşıyor

Yaşam boyu süren, sosyal ilişkilerde güçlük, iletişimde zorluk, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlarla boy gösteren bir gelişim bozukluğu olan otizmin tek tedavi şekli sürekli ve yoğun eğitim. Eğitimin başarısında ise, erken tanı büyük önem taşıyor.

Tohum Otizm Vakfı için gönüllü çalışacak olan Tuba Ünsal’ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Tohum Otizm Vakfı Başkanı Sn. Mine Narin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Ata Özer de yaptıkları konuşmalarda tüm çocukların eğitim hakkı üzerinde durarak yapılacak çalışmaların otizmli çocukların gelişimi açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladılar.

Dünyadaki gelişmekte olan ülkelerde halen 140 milyon çocuğun eğitimden yoksun olduğunu ifade eden Mine Narin, bunların 30 milyonunu engellilerin oluşturduğunu söyledi. Sn. Narin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vakfımız tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Gelişimsel Yetersizlik Alanı ve Özel Eğitim’ başlıklı raporumuz ile özel eğitim alanında dünyadaki uygulamalara dayanarak Türkiye’deki durumu değerlendirdik. Özellikle bu alanda çok ciddi bir uzmanlaşmış öğretim görevlisi sıkıntısı yaşanmaktadır. Daha net bir ifade ile Türkiye’de gelişimsel yetersizlik alanında 7.000 eğitmene ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlardan 2.000’inin otizm konusunda uzmanlık kazanması gerekmektedir; maalesef halen gelişimsel yetersizlik alanında tüm üniversitelerimizden mezun sadece 2.050 eğitmen bulunmaktadır. En önemlisi, dünyadaki eğitim uygulamalarının sürekli olarak takip edilmesi ve bilimsel-dayanaklı uygulamaların seçilerek ülkemizde de yaygınlaştırılmasıdır. Tohum Otizm Vakfı da bu alanda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmektedir.”

Bilindiği gibi 2003 yılında hiçbir kar amacı gütmeden kurulan Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların erken tanısı ve eğitiminin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı işbirliği ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Kocaeli, Bursa, Adana, İzmir ve Gaziantep’te erken tanı için özel tarama projesi başlatan vakıf, 2003 yılından bu yana da Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirlikleri ile çeşitli illerden 920 öğretmen ve 1.100 sağlık görevlisine otizm hakkında eğitim verdi. Vakıf, daha önceki çalışmalarına ek olarak iki yıl içerisinde 300 eğitmene daha eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde başlatılan otizmli çocuk ailelerini bilgilendirme eğitimleri için öncelikle AB Otizm Tarama Projesi’nin devam ettiği beş ilden başlayarak 180 rehber eğitmene eğitim verilecek. Aynı dönemde, otizmli çocukların eğitiminde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak otizmli çocukların eğitiminde çalışan 120 özel eğitim öğretmenine de uzmanlık kazandırılacak. Bu çerçevede, Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen ve 100 saatlik teorik, 60 saatlik uygulamalı eğitimden oluşan üç aylık eğitim programında eğitim almaya başlayan ilk 60 öğretmen de imza töreninde hazır bulundu.

Her Çocuk Bir Mücevherdir


Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek ve otistik çocuklarımızın eğitimi için kamuoyu oluşturmak amacıyla 2006 yılında Gilan sponsorluğunda “Her Çocuk Bir Mücevherdir” projesi gerçekleştirildi.

Projede, ülkemizin önde gelen ve topluma duyarlı isimleri; Caroline Koç, Suzan Sabancı Dinçer, Ayşegül Dinçkök, Revna Demirören, Zeynep Fadıllıoğlu, Aslı Soyak, Aysun Kibar, Maria Eliyeşil, Serra Merzeci ve Mine Narin’in hayalleri, Türkiye’nin ilk mücevher markası Gilan’ın eşsiz tasarımlarıyla buluştu. Otistik çocuklarımızın eğitilerek hayata kazandırılması için bir adım daha atılmasını hedefleyen bu proje için tasarlanan 10 benzersiz mücevher; Gilan’ın organizasyonunu üstlendiği gecede yapılacak açık artırma ile sahiplerine kavuştu. Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşecek olan Gala Gecesi’nden elde edilen tüm gelir, Tohum Otizm Vakfı’nın halen yürütmekte olduğu projelerde kullanıldı.

Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluk. Erken tanı, yoğun tedavi ve eğitim, otistik çocukların ileri yaşlarda kendi kendine yetebilen, yetişkin bireyler olarak hayata katılabilmeleri açısından çok önemli. Bu proje ile Gilan, kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirerek, insana verilen değerin önemini vurguladı ve eğitimle hayata kazandırılan her bireyin yaşama daha umutla bakmasını sağlamayı hedeflediğini gösterdi..

“Her Çocuk Bir Mücevherdir”. Onları görmek ve destek olmak çok önemli. Sizin de çocuklarımızın yanında olmanız çalışmalarımızda bize güç verecektir.

Otizmli Çocuklarla Elele Bahar Şenliği


"Otistik Çocuklarla Elele Bahar Şenliği", Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından sınıf açmış ve bu eğitime başlamış okulları teşvik etmek , kaynaştırma eğitiminin yeterli ( normal ) çocuklarla otistik çocukların birlikte eğitim almalarının gerektiğinin önemini kamuoyuna duyurmak, özverili çalışmalar sonucunda otistik çocuklar için okul açmış (OÇEM) müdür, öğretmen ve okul personelini motive etmek amacıyla her sene geleneksel olarak düzenleniyor.

TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğu” (YGB) olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kamu yararına bir sağlık ve eğitim vakfı olarak kurulmuştur.

TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacı; otistik ve gelişim sorunu olan çocukların ERKEN TANISI ve EĞİTİMİ’dir. Onlar için EĞİTİM ilaçtır ve tek çözümdür. Otistik çocuklara beş yaşından önce çok yoğun (haftada yaklaşık 40 saat) eğitim verilirse, % 50’sinde değişen oranlarda iyileşme görülebilmektedir. Otistik çocukların, yeterli
(normal) arkadaşlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimine devam etmeleri, onlara doğru davranışları öğrenme ve taklit etme olanağı sağlar. Dolayısıyla otistik çocuklar için kaynaştırma eğitiminin önemi çok büyüktür.

Ülkemizde, 1999-2000 senesinde kabul edilen “kaynaştırma eğitimi” ile otistik çocuklarımız, yeterli (normal) çocuklarla birlikte eğitim alma hakkına sahip olmuştur. Ancak bugün 0-14 yaş arasında bulunan 81 bin otistik çocuktan sadece 650’si, Türkiye genelindeki 61 okulda (OÇEM) eğitim alabilmektedir. Birçok çocuk sınıf açılabilmesi için sıra beklemektedir. Yalnız İstanbul’da yaklaşık 350 çocuğumuz bu okullara gidip, eğitim alabilmek için sıra beklemektedir. Otistik çocuklarımızın eğitim alma hakları olmalarına rağmen bu eğitimi alacakları sınıfların açılamamasının 2 önemli nedeni vardır : Bunlardan birincisi; öğretmenlerimizin otizm konusundaki eğitim eksikliğidir. Biz Tohum Otizm Vakfı olarak, bu eksikliği kapatmak için şu ana kadar 220'den fazla devlet okulu öğretmenine otizm konusunda eğitim verdik. Sınıf açılamamasının ve bu çocukların okullara kabul edilmemesinin önündeki ikinci engel ise; normal gelişim gösteren çocukların anne ve babalarının kendi çocuklarının, otistik çocukların davranışlarından kötü etkilenecekleri düşüncesi ile birlikte okumalarına itiraz etmeleridir. Otistik çocukların, kaynaştırma eğitimiyle normal çocuklarla birlikte eğitim almaları ne kadar önemli ise, yeterli (normal) çocukların, engelli çocuklarla birlikte KAYNAŞTIRMA eğitimi almalarının önemi de son derece büyüktür. Kaynaştırma sistemleri, sadece engelli çocuklar için değil, normal çocuklar için de gereklidir. Çünkü yeterli (normal) çocuklar, engelli arkadaşlarıyla birlikte eğitim aldıklarında, toplumda farklı bireylerin ve farklı ihtiyaçların olduğu bilinciyle büyüyeceklerdir.

Bu nedenle "Otistik Çocuklarla Elele Bahar Şenliği" etkinliğimizi her sene bir şenlik havasında gerçekleştiriyor ve oldukça önem veriyoruz. Bu önemli etkinlikte yanımızda olan ve bundan sonra bizi yalnız bırakmayacak herkese çok teşekkür ederiz.

Tohum Otizm Vakfı

Merhaba,

Tohum Otizm Vakfı olarak sizlere daha kolay yollardan ulaşmak amacıyla Tohum Otizm Vakfı adına bu blogu oluşturduk. Artık Tohum Otizm Vakfı'nın gerçekleştirdiği etkinlikleri ve Otizm konusundaki bilgileri Tohum Otizm Vakfı'nın blogundan okuyabilirsiniz.

Öncelikle kendimizi tanıtalım.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
, "Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Vizyonumuz

Türkiye’de ‘Otizm veya diğer Yaygın Gelişim Bozuklukları’nın erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık ve eğitim gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Misyonumuz

 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların ve ailelerin çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması
 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almalarının, daha sonra ise en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmelerinin sağlanması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda gereken eğitimi vermek üzere eğitmen kadroları yetiştirilmesinin özendirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi
 • Otizm ve diğer YGB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması

İlkelerimiz

 • Bilimsellik
 • Önderlik ve Öncülük
 • Paylaşımcılık
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği
 • Kaynaklarda etkinlik
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek


VAKIF HİZMETLERİ

I. Çocuklara ve ailelere verilen hizmetler
II. Diğer eğitim hizmetleri
III.Kamu yararına verilen hizmetler
IV.Projelerimiz

I. Çocuklara ve ailelere verilen hizmetler

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu

2008-2009 Eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye başlayan okulumuz Türkiye’de bu alanda çalışan pilot bir okul olarak çalışmalarını yürütmektedir. Tohum Otizm Vakfı otizm konusunda ABD’nin önde gelen okulu Princeton Child Development Institute’nin (PCDI) ile 2005 senesinde bu okulun aynı modelini Türkiye’de kurmak üzere bir knowhow anlaşması yapmıştır. Bu okulda, otizmli çocukların eğitiminde dünyada kabul görmüş ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış, “Davranışçı Yöntem” metodu uygulanmaktadır. ABD’deki okulda uygulanan model Tohum Otizm Vakfı Okul Programı adı altında ilk üç sınıfı ile 18 Eylül 2006 tarihinde eğitime başlamıştır. Şişli’de müstakil, bahçe içerisinde tüm ailelerin ve çocukların ulaşımı düşünülerek kiralanan binamızda bu öğrenim yılından itibaren daha fazla çocuğumuza eğitim hizmeti vermekteyiz.

Bu okul ile Tohum Otizm Vakfı; Türkiye’de ilk defa otizmli çocuklara özgü 0–21 yaş müfredat programı, uygulamalı davranış analizi modelinin kullanıldığı yılda on iki ay, haftada 40 saat kesintisiz eğitim, kurum ve eve dayalı yoğunlaştırılmış aile eğitimi, eğitim programlarını toplum-temelli ve veriye-dayalı bilimsel yaklaşımları kullanarak uygulayan; aile eğitimi veren; kaynaştırmaya yerleştiren, destekleyen ve izleyen; eğitimci yetiştiren Türkiye’nin ilk ve tek kurumu olmuştur. Halen mevcut okul programında 16 otizmli çocuğumuz tam gün eğitim almakta; 71 otizmli çocuğumuz seanslı eğitim hizmeti almaktadır.

Kurulduğumuzdan bu güne MEB’lığına bağlı olarak hizmet veren Kurs programında bugüne 300 otizmli çocuğumuza birebir eğitim verilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı, otizm şüphesi altında bulunan ya da tanısı konmuş çocukların ailelerine; yönlendirme ve destek hizmetleri vermektedir. Ülkemizin çeşitli illerinden gelerek okulumuzun uzmanları tarafından eğitsel değerlendirme alan bu ailelere yazılı rapor verilmektedir. Bu güne kadar değerlendirme verilen çocuk sayısı toplam 369 dur.

II. Diğer Eğitim Hizmetleri

• Tohum Okul/Kurs programındaki eğitimcilerin eğitimi

• Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimi: 26 öğrenciye rehberlik edilmiştir. Kurumda gözlem ve/veya staj imkanı verilmiştir

• Milli Eğitim Bakanlığı personelinin eğitimi. Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amacı otizmli çocukların kaynaştırma eğitimine gidebilmeleri ve normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamda eğitim görebilmeleridir. Ülkemizde gerek otizmli çocuk okullarında, gerek kaynaştırmada görev alan öğretmenlerin eğitimlerinde büyük boşluklar vardır. Otizm konusunda bilgi ve eğitimi eksik öğretmenler otizmli çocukları okullarına ve sınıflarına almamaktadırlar. Bu açığı kapatmak için Tohum Otizm Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde başta özel eğitim öğretmenleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenleri olmak üzere bakanlığa bağlı öğretmenlere eğitimler vermektedir. Tohum Otizm Vakfı kurulduğu 2003 yılından beri yurt çapında 1.450 özel eğitim öğretmeni ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenine Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içersinde eğitim vermiştir. Bu eğitimler sayesinde 8.340 otizmli çocuğa ulaşılmıştır.

• Sağlık Bakanlığı Personelinin eğitimi, Avrupa Birliğinden alınan fonla gerçekleşen ‘Tarama Projesi’ çerçevesin de 1250 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

III. Kamu yararına verilen hizmetler

Kampanyalar, Tohum Otizm Vakfı, 2005 senesinde kamuoyunu otizm hakkında bilgilendirmek ve erken tanıya olanak sağlamak amacıyla, otizmin belirtilerine dikkat çeken yurt çapında bir kampanya düzenlemiştir. 3 hafta süren ulusal medya, radyo, televizyon ve basın aracılığıyla düzenlenen “Doğuş” isimli bu kampanyada erken tanı ve eğitim ile bir çocuğun yeniden doğabileceği vurgulanmıştır.

Büyük ilgi toplayan Doğuş Kampanyası sırasında vakıf bilgi merkezini 4.448 kişi aramış, 2.700 aile otizm hakkında genel bilgi almış, çocuğunda otizm olduğundan şüphelenen 1.600 aile ise vakıftaki uzmanlar tarafından kendi bölgelerindeki merkezlere yönlendirilmişlerdir.

Tohum Otizm Vakfı, 8 Mayıs 2009 tarihinde Kanal D’de yayınlanan Tohum Otizm Vakfı Özel Beyaz Show Programında “Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım!” bilinçlendirme ve destek kampanyasını topluma duyarlı ünlülerin destekleri ile gerçekleştirmiştir. Program boyunca projeler için bağış toplanmasının yanı sıra, erken tanı ve eğitim için farkındalık sağlanmıştır. Kampanyanın duyurusunun yapıldığı programa Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Hülya Avşar, Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Orhan Gencebay, Acun Ilıcalı, Cemal Hünal, Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Kubat, Demet Akbağ ve Fatih Erkoç katılarak destek vermişlerdir.

Kampanyanın duyurusunun gerçekleştirildiği gecenin ardından otizm şüphesi için Türkiye’nin her ilinden Vakıf merkezine başvurular yapılmıştır. Mayıs 2009 tarihinden itibaren “Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım!” sloganı ile kampanyaya destek veren ünlülerin sesinden hazırlanan radyo spotları ve gazete ilanları yayınlanarak kampanyanın devam etmesi sağlanmıştır.

Yayınlar, Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de dünya basınından otizmle ilgili önemli kitap ve yayınları Türkçe’ye kazandırmaktır. Bu kapsamda, otizm konusunda klasik eserler arasında yer alan Temple Grandin’in “Resimlerle Düşünmek” ve Dr. Lorna Wing’in “Otizm El Rehberi” adlı kitapları Türkçe’ye çevrilerek satışa sunulmuştur.

‘Türkiye’de Gelişimsel Yetersizlik Alanı ve Özel Eğitim’ isimli raporda Türkiye’de gelişimsel yetersizlik ve otizm alanında var olan özel eğitim hizmetleri ve destek terapi hizmetleri Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

IV. Projeler

Avrupa Birliğinden alınan fonla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülen ‘Tarama Projesi’nde: Beş pilot ilde (İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli ve Gaziantep) 46 000 çocuk (18-36 aylık) M-CHAT ve CHAT testleriyle taramadan geçirilmiştir.

Avrupa Birliğinden alınan fonla ikinci bir fonla, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde halen yürütülmekte olan eğitim projesinde: 60 özel eğitim öğretmeni ve 90 Rehberlik Araştırma Merkezi eğitimcisi beş pilot ilde (İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli ve Gaziantep) teorik ve uygulamaya yönelik eğitim almaktadır. Bu proje dahilinde Tohum Otizm Vakfı, “Eğitim Kiti” isimli bir kaynak kitapçık hazırlanarak dağıtılmaya başlamıştır. Bu kitapçığın hazırlanma amacı; engelli bireyleri ve özellikle otizmli çocuk ailelerini eğitim hakları, kimlere danışabilirim? ve otizm konusunda bilgilendirmektir.

V.Burslar

Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocuğuna eğitim vermek isteyen, ancak maddi olanaksızlıklardan dolayı bunu sağlayamayan ailelerin çocuklarına burs sağlamaktadır. Bu kapsamda 2005 – 2006 öğretim yılında Tohum Otizm Vakfı’nda eğitim gören 100 çocuktan 26’sı, 2006- 2007 öğretim yılında ise 81 çocuktan 38’i burslu eğitim almıştır. 2006 – 2007 yılı öğretim yılında 34 çocuktan 26’sı burslu, 2007- 2008 öğretim yılında 65 çocuktan 32’si burslu ve 2008–2009 öğretim yılında ise 91 çocuktan 40’ı burslu olarak eğitimine devam etmektedir.

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmi ve vakfın hizmetlerini anlatan; toplumda otizme yönelik duyarlılığın ve bilincin artması için yayınlar sunan ve vakfa ulaşmayı kolaylaştıran Tohum Otizm Vakfı WEB sitesi’nin yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Tohum Otizm Vakfı’nın web sitesi güncel haberler, forum ve hizmetlerinin içeriği yönünden güncellenerek yayınına devam etmektedir.

Tohum Otizm Vakfı kamu yararına sağlık ve eğitim hizmetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından 12.07.2005 tarihinde 9172 sayılı kanun ile “Vergi Muafiyeti”ne hak kazanmıştır.

Otizmli çocukların geleceğini birlikte aydınlatmamızda ve onları topluma kazandırmamızda bize destek verdiğini için teşekkür ederiz.

http://www.tohumotizm.org.tr