10 Eylül 2009 Perşembe

Tohum Otizm Vakfı

Merhaba,

Tohum Otizm Vakfı olarak sizlere daha kolay yollardan ulaşmak amacıyla Tohum Otizm Vakfı adına bu blogu oluşturduk. Artık Tohum Otizm Vakfı'nın gerçekleştirdiği etkinlikleri ve Otizm konusundaki bilgileri Tohum Otizm Vakfı'nın blogundan okuyabilirsiniz.

Öncelikle kendimizi tanıtalım.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
, "Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Vizyonumuz

Türkiye’de ‘Otizm veya diğer Yaygın Gelişim Bozuklukları’nın erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık ve eğitim gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Misyonumuz

 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların ve ailelerin çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması
 • Otizm ve diğer YGB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almalarının, daha sonra ise en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirilmelerinin sağlanması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda gereken eğitimi vermek üzere eğitmen kadroları yetiştirilmesinin özendirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi
 • Otizm ve diğer YGB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması
 • Otizm ve diğer YGB konusunda bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması

İlkelerimiz

 • Bilimsellik
 • Önderlik ve Öncülük
 • Paylaşımcılık
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği
 • Kaynaklarda etkinlik
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek


VAKIF HİZMETLERİ

I. Çocuklara ve ailelere verilen hizmetler
II. Diğer eğitim hizmetleri
III.Kamu yararına verilen hizmetler
IV.Projelerimiz

I. Çocuklara ve ailelere verilen hizmetler

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu

2008-2009 Eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye başlayan okulumuz Türkiye’de bu alanda çalışan pilot bir okul olarak çalışmalarını yürütmektedir. Tohum Otizm Vakfı otizm konusunda ABD’nin önde gelen okulu Princeton Child Development Institute’nin (PCDI) ile 2005 senesinde bu okulun aynı modelini Türkiye’de kurmak üzere bir knowhow anlaşması yapmıştır. Bu okulda, otizmli çocukların eğitiminde dünyada kabul görmüş ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış, “Davranışçı Yöntem” metodu uygulanmaktadır. ABD’deki okulda uygulanan model Tohum Otizm Vakfı Okul Programı adı altında ilk üç sınıfı ile 18 Eylül 2006 tarihinde eğitime başlamıştır. Şişli’de müstakil, bahçe içerisinde tüm ailelerin ve çocukların ulaşımı düşünülerek kiralanan binamızda bu öğrenim yılından itibaren daha fazla çocuğumuza eğitim hizmeti vermekteyiz.

Bu okul ile Tohum Otizm Vakfı; Türkiye’de ilk defa otizmli çocuklara özgü 0–21 yaş müfredat programı, uygulamalı davranış analizi modelinin kullanıldığı yılda on iki ay, haftada 40 saat kesintisiz eğitim, kurum ve eve dayalı yoğunlaştırılmış aile eğitimi, eğitim programlarını toplum-temelli ve veriye-dayalı bilimsel yaklaşımları kullanarak uygulayan; aile eğitimi veren; kaynaştırmaya yerleştiren, destekleyen ve izleyen; eğitimci yetiştiren Türkiye’nin ilk ve tek kurumu olmuştur. Halen mevcut okul programında 16 otizmli çocuğumuz tam gün eğitim almakta; 71 otizmli çocuğumuz seanslı eğitim hizmeti almaktadır.

Kurulduğumuzdan bu güne MEB’lığına bağlı olarak hizmet veren Kurs programında bugüne 300 otizmli çocuğumuza birebir eğitim verilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı, otizm şüphesi altında bulunan ya da tanısı konmuş çocukların ailelerine; yönlendirme ve destek hizmetleri vermektedir. Ülkemizin çeşitli illerinden gelerek okulumuzun uzmanları tarafından eğitsel değerlendirme alan bu ailelere yazılı rapor verilmektedir. Bu güne kadar değerlendirme verilen çocuk sayısı toplam 369 dur.

II. Diğer Eğitim Hizmetleri

• Tohum Okul/Kurs programındaki eğitimcilerin eğitimi

• Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimi: 26 öğrenciye rehberlik edilmiştir. Kurumda gözlem ve/veya staj imkanı verilmiştir

• Milli Eğitim Bakanlığı personelinin eğitimi. Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amacı otizmli çocukların kaynaştırma eğitimine gidebilmeleri ve normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamda eğitim görebilmeleridir. Ülkemizde gerek otizmli çocuk okullarında, gerek kaynaştırmada görev alan öğretmenlerin eğitimlerinde büyük boşluklar vardır. Otizm konusunda bilgi ve eğitimi eksik öğretmenler otizmli çocukları okullarına ve sınıflarına almamaktadırlar. Bu açığı kapatmak için Tohum Otizm Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde başta özel eğitim öğretmenleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenleri olmak üzere bakanlığa bağlı öğretmenlere eğitimler vermektedir. Tohum Otizm Vakfı kurulduğu 2003 yılından beri yurt çapında 1.450 özel eğitim öğretmeni ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi eğitmenine Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içersinde eğitim vermiştir. Bu eğitimler sayesinde 8.340 otizmli çocuğa ulaşılmıştır.

• Sağlık Bakanlığı Personelinin eğitimi, Avrupa Birliğinden alınan fonla gerçekleşen ‘Tarama Projesi’ çerçevesin de 1250 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

III. Kamu yararına verilen hizmetler

Kampanyalar, Tohum Otizm Vakfı, 2005 senesinde kamuoyunu otizm hakkında bilgilendirmek ve erken tanıya olanak sağlamak amacıyla, otizmin belirtilerine dikkat çeken yurt çapında bir kampanya düzenlemiştir. 3 hafta süren ulusal medya, radyo, televizyon ve basın aracılığıyla düzenlenen “Doğuş” isimli bu kampanyada erken tanı ve eğitim ile bir çocuğun yeniden doğabileceği vurgulanmıştır.

Büyük ilgi toplayan Doğuş Kampanyası sırasında vakıf bilgi merkezini 4.448 kişi aramış, 2.700 aile otizm hakkında genel bilgi almış, çocuğunda otizm olduğundan şüphelenen 1.600 aile ise vakıftaki uzmanlar tarafından kendi bölgelerindeki merkezlere yönlendirilmişlerdir.

Tohum Otizm Vakfı, 8 Mayıs 2009 tarihinde Kanal D’de yayınlanan Tohum Otizm Vakfı Özel Beyaz Show Programında “Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım!” bilinçlendirme ve destek kampanyasını topluma duyarlı ünlülerin destekleri ile gerçekleştirmiştir. Program boyunca projeler için bağış toplanmasının yanı sıra, erken tanı ve eğitim için farkındalık sağlanmıştır. Kampanyanın duyurusunun yapıldığı programa Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Hülya Avşar, Cem Yılmaz, Tuba Büyüküstün, Orhan Gencebay, Acun Ilıcalı, Cemal Hünal, Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Kubat, Demet Akbağ ve Fatih Erkoç katılarak destek vermişlerdir.

Kampanyanın duyurusunun gerçekleştirildiği gecenin ardından otizm şüphesi için Türkiye’nin her ilinden Vakıf merkezine başvurular yapılmıştır. Mayıs 2009 tarihinden itibaren “Otizmin Farkındayım, Onların Yanındayım!” sloganı ile kampanyaya destek veren ünlülerin sesinden hazırlanan radyo spotları ve gazete ilanları yayınlanarak kampanyanın devam etmesi sağlanmıştır.

Yayınlar, Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de dünya basınından otizmle ilgili önemli kitap ve yayınları Türkçe’ye kazandırmaktır. Bu kapsamda, otizm konusunda klasik eserler arasında yer alan Temple Grandin’in “Resimlerle Düşünmek” ve Dr. Lorna Wing’in “Otizm El Rehberi” adlı kitapları Türkçe’ye çevrilerek satışa sunulmuştur.

‘Türkiye’de Gelişimsel Yetersizlik Alanı ve Özel Eğitim’ isimli raporda Türkiye’de gelişimsel yetersizlik ve otizm alanında var olan özel eğitim hizmetleri ve destek terapi hizmetleri Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

IV. Projeler

Avrupa Birliğinden alınan fonla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülen ‘Tarama Projesi’nde: Beş pilot ilde (İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli ve Gaziantep) 46 000 çocuk (18-36 aylık) M-CHAT ve CHAT testleriyle taramadan geçirilmiştir.

Avrupa Birliğinden alınan fonla ikinci bir fonla, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde halen yürütülmekte olan eğitim projesinde: 60 özel eğitim öğretmeni ve 90 Rehberlik Araştırma Merkezi eğitimcisi beş pilot ilde (İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli ve Gaziantep) teorik ve uygulamaya yönelik eğitim almaktadır. Bu proje dahilinde Tohum Otizm Vakfı, “Eğitim Kiti” isimli bir kaynak kitapçık hazırlanarak dağıtılmaya başlamıştır. Bu kitapçığın hazırlanma amacı; engelli bireyleri ve özellikle otizmli çocuk ailelerini eğitim hakları, kimlere danışabilirim? ve otizm konusunda bilgilendirmektir.

V.Burslar

Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocuğuna eğitim vermek isteyen, ancak maddi olanaksızlıklardan dolayı bunu sağlayamayan ailelerin çocuklarına burs sağlamaktadır. Bu kapsamda 2005 – 2006 öğretim yılında Tohum Otizm Vakfı’nda eğitim gören 100 çocuktan 26’sı, 2006- 2007 öğretim yılında ise 81 çocuktan 38’i burslu eğitim almıştır. 2006 – 2007 yılı öğretim yılında 34 çocuktan 26’sı burslu, 2007- 2008 öğretim yılında 65 çocuktan 32’si burslu ve 2008–2009 öğretim yılında ise 91 çocuktan 40’ı burslu olarak eğitimine devam etmektedir.

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmi ve vakfın hizmetlerini anlatan; toplumda otizme yönelik duyarlılığın ve bilincin artması için yayınlar sunan ve vakfa ulaşmayı kolaylaştıran Tohum Otizm Vakfı WEB sitesi’nin yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Tohum Otizm Vakfı’nın web sitesi güncel haberler, forum ve hizmetlerinin içeriği yönünden güncellenerek yayınına devam etmektedir.

Tohum Otizm Vakfı kamu yararına sağlık ve eğitim hizmetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından 12.07.2005 tarihinde 9172 sayılı kanun ile “Vergi Muafiyeti”ne hak kazanmıştır.

Otizmli çocukların geleceğini birlikte aydınlatmamızda ve onları topluma kazandırmamızda bize destek verdiğini için teşekkür ederiz.

http://www.tohumotizm.org.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder